Legal information:

Business name: MIEL
Business address: D'Hoyestraat 34, 9870 Olsene, Belgium
Ondernemingsnummer (BTW): BE05397992132
Email address: miel.books {at} gmail {dot} com
Bank account (IBAN): BE98973074695993

* * *

 

Privacy policy:

MIEL may store your personal information (email address, ISP), but will not add you to any contact list without your permission. We will not share, sell, or otherwise distribute your personal information.

MIEL gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door MIEL en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

Return policies:

You have the right to cancel your order within 14 days, unless it has been shipped. Once shipped, no cancellation is possible. We cannot be held responsible for damage by the post or for loss of packages shipped without delivery confirmation. Books may be returned within 14 days of receipt, at the cost of the purchaser, for a refund of the cost of the book minus PayPal fees and shipping.

De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.